นั่งร้านใช้ในงานก่อสร้างและซ่อมแซม

 

นั่งร้านเหล็กเป็นโครงสร้างชั่วคราวที่ใช้ในงานก่อสร้างและซ่อมแซม ใช้สำหรับให้ช่างก่อสร้างปีนขึ้นไปที่สูง เพื่อทำงานในที่สูง เช่น ทาสีอาคาร ติดตั้งป้ายโฆษณา ติดตั้งระบบไฟฟ้า เป็นต้น นั่งร้านเหล็กมีความแข็งแรง ทนทาน สามารถปรับระดับความสูงได้ และติดตั้งและรื้อถอนได้ง่าย

ลักษณะทั่วไปของนั่งร้านเหล็ก

นั่งร้านเหล็กประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก ๆ ดังนี้

 • ขาตั้งนั่งร้าน ทำหน้าที่รองรับน้ำหนักของนั่งร้าน
 • ฝาครอบนั่งร้าน ทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้วัสดุหรือเครื่องมือหล่นลงมา
 • กากบาทนั่งร้าน ทำหน้าที่เชื่อมขาตั้งนั่งร้านเข้าด้วยกัน
 • ข้อต่อนั่งร้าน ทำหน้าที่ยึดขาตั้งนั่งร้านกับฝาครอบ

ข้อดีของนั่งร้านเหล็ก

 • แข็งแรง ทนทาน
 • สามารถปรับระดับความสูงได้
 • ติดตั้งและรื้อถอนได้ง่าย

ข้อเสียของนั่งร้านเหล็ก

 • น้ำหนักมาก
 • อาจเกิดสนิมได้

การใช้งานนั่งร้านเหล็ก

นั่งร้านเหล็กมีการใช้งานที่หลากหลายในงานก่อสร้างและซ่อมแซม เช่น

 • ก่อสร้างอาคาร
 • ซ่อมแซมอาคาร
 • ทาสีอาคาร
 • ติดตั้งป้ายโฆษณา
 • ติดตั้งระบบไฟฟ้า

ข้อควรระวังในการประกอบนั่งร้านเหล็ก

 • ควรประกอบนั่งร้านตามมาตรฐานความปลอดภัย
 • ควรตรวจสอบความแข็งแรงของนั่งร้านก่อนใช้งาน
 • ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะทำงานบนนั่งร้าน

สรุป

นั่งร้านเหล็กเป็นอุปกรณ์ก่อสร้างที่มีประโยชน์และจำเป็น ช่วยให้ช่างก่อสร้างทำงานในที่สูงได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

 

Visitors: 12,663